Usługi

Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:
•    Indywidualna diagnoza potrzeb z IPD - 2h/os.; 1 spotkanie na początku projektu,
•    Indywidualne poradnictwo specjalistyczne - socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora – 5h/os.; elastyczny rozkład zajęć wg wyboru trenerów na diagnozie potrzeb UP,
•    Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe – 40h (5 dni po 8h),
•    Indywidualne pośrednictwo pracy – 6h/os.; 3 spotkania: 2h po diagnozie potrzeb z IPD, 2h po szkoleniu, 2h po stażu,
•    Wysokiej jakości szkolenia zawodowe określane w oparciu o ścieżkę reintegracji i IPD – 3 grupy x śr. 12 os. x 120h,
•    Wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego – zajęcia indywidualne w zależności od potrzeb UP.

oraz 27 Uczestników/czek podejmie:
•    Staże zawodowe – 3-miesięczne.

Ponadto dla osób biorących udział w projekcie przewidziane są:
•    stypendia szkoleniowe i stażowe,
•    zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia (z wyjątkiem staży) w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki
•    badania lekarskie przed szkoleniem,
•    materiały szkoleniowe,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
•    poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie szkoleń.

Script logo