Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 • Regulamin projektu PBB!
 • Zaświadczenie PO PŻ (wzór)
 • Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy
 • Załącznik 2. Oświadczenie dane osobowe
 • Załącznik 3. Deklaracja udziału w projekcie
 • Załącznik 4. Zgoda na przetwarzanie danych NNW
 • Załącznik 5. Oświadczenie rewitalizacja
 • Załącznik 6. Ankieta usprawień dla osób z niepełnosprawnościami
 • Załącznik 7. Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej
 • Załącznik 8. Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo
 • Załącznik 9. Oświadczenie o niskich kwalifikacjach
 • Załącznik 10. Oświadczenie dotyczące wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • Załącznik 11. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenach wiejskich
 • Załącznik 12. Oświadczenie o przebywaniu w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

Komplet dokumentów rekrutacyjnych 

Script logo