Aktualności

Data aktualizacji 28.10.2021

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Grupa I w Lublinie w ramach  projektu „Praca bez barier!" w dniach 15.11.2021-16.11.2021r.   otrzyma pierwszą formę  wsparcia- Indywidualną  Diagnozę  Potrzeb z IPD. W najbliższym czasie uczestnicy przystąpią do kolejnych form wsparcia przewidzianych w Projekcie.  Życzymy dalszej owocnej pracy!

Miło Nam poinformować iż, dzięki przychylności Instytucji Pośredniczącej dot. zmiany obszaru realizacji projektu  Beneficjent w najbliższym czasie rozpocznie realizację zajęć w kolejnych  2 grupach w projekcie.

 

Data aktualizacji 30.09.2021

Szanowni Państwo,
Wciąż trwają intensywne działania promocyjno- rekrutacyjne dotyczące projektu „Praca bez barier!", którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób pow. 18 r.ż. niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji oraz sylwetki kandydata. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr. 519 323 388
Dalej macie Państwo szansę wziąć udział w projekcie!

 

Data aktualizacji 30.08.2021

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że wciąż trwa rekrutacja do projektu „Praca bez barier!", którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób pow. 18 r.ż. zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji oraz sylwetki kandydata. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr. 519 323 388.
Wciąż macie Państwo szansę dołączyć!

 

Data aktualizacji 01.07.2021

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu „Praca bez barier!”. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się w zakładce DO POBRANIA i dostarczenia ich do biura projektu. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 793 125 321 lub 519 323 388.

 

Data aktualizacji 07.06.2021

Consultor Sp. z o. o. w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw zaprasza do udziału w projekcie „Praca bez barier!”.

Projekt skierowany jest do 36 osób (19 kobiet i 17 mężczyzn) w wieku powyżej 18 lat, niezatrudnionych, z niepełnosprawnościami i/lub zaburzeniami psychicznymi, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym następujących gmin: Trzydnik Duży (gmina wiejska), Piaski (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Piaski (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Wysokie (gmina wiejska), Milejów (gmina wiejska), Niemce (gmina wiejska), Strzyżewice (gmina wiejska), Lubartów (gmina wiejska), Świdnik (gmina miejska), Kraśnik (gmina miejska), Łęczna (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Mełgiew (gmina wiejska), Puławy (gmina miejska), Niedrzwica Duża (gmina wiejska), Jabłonna (gmina wiejska), Spiczyn (gmina wiejska), Kock (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Jastków (gmina wiejska), Urzędów (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Urzędów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), w tym:
•    osób o niskich kwalifikacjach,
•    osób biernych zawodowo,
•    osób bezrobotnych,
•    osób zamieszkujących na terenach wiejskich,
•    osób korzystających z PO PŻ 2014-2020 (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ),
•    osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek.

 

W ramach projektu oferujemy:

•    Indywidualną diagnozę potrzeb z IPD,
•    Indywidualne poradnictwo specjalistyczne - socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora,
•    Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe,
•    Indywidualne pośrednictwo pracy,
•    Wysokiej jakości szkolenia zawodowe, określane w oparciu o ścieżkę reintegracji i IPD,
•    Staże 3-miesięczne,
•    Wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego.

 

W ramach projektu zapewniamy również:

•    stypendium stażowe,
•    stypendium szkoleniowe,
•    zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia (z wyjątkiem staży) w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki,
•    badania lekarskie przed szkoleniem,
•    ubezpieczenie NNW na szkolenie i staż,
•    materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
•    poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie zajęć grupowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biur projektu w Lublinie:

LIDER:
Consultor Sp. z o.o.
ul. Mieszka I-go 6, 20-610 Lublin

PARTNER:
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJA NOWY STAW
ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin

Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 519 323 391 lub 793 125 321 lub 519 323 388 oraz mailowo: info@consultor.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Data aktualizacji 01.06.2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że właśnie rozpoczęliśmy realizację projektu „Praca bez barier!” .
Już wkrótce w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Natomiast w zakładce DO POBRANIA, osoby zainteresowane udziałem w projekcie, będą mogły znaleźć dokumenty rekrutacyjne. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 519 323 391 lub 793 125 321 lub 519 323 388 bądź osobiście w biurach projektu. Wypełnione dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną do biur projektu lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo