Aktualności

Data aktualizacji 14.06.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 r. biuro Consultor Sp. z o.o. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Data aktualizacji 04.05.2022

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że praca w Projekcie cały czas wrze. Ciągle trwają staże dla 26 Uczestników w kierunku „Sprzedawca”, „Pracownik ds. księgowości i rachunkowości” oraz „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”.
Życzymy przyjemnej pracy!

 

Data aktualizacji 01.04.2022

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że kolejne 7 osób rozpoczęło staże zawodowe, czyli formę wsparcia z zadania szóstego. Staże 3-miesięczne będą trwały do 30.06.2022 r.
Życzymy owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 11.03.2022

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że od dzisiaj ruszyły Wysokiej jakości szkolenia zawodowe przewidziane w zadaniu piątym. Szkolenie „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” odbędzie się w terminie 11 – 27.03.2022 r.

 

Data aktualizacji 01.03.2022

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że 18 Uczestników z Grupy I oraz II od dzisiaj rozpoczęło staże zawodowe. Nasi Uczestnicy odbędą trzymiesięczne staże, które zakończą się 31.05.2022 r. Życzymy wszystkim miłej i spokojnej pracy! 

 

Data aktualizacji 22.02.2022

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że Grupa III rozpoczęła jedną z trzech formę wsparcia z zadania drugiego, jakim jest Indywidualne Poradnictwo Specjalistyczne – poradnictwo mediatorskie. Zajęcia indywidualne będą odbywały się w terminie 22-23.02.2022 r., a następnie przeprowadzone zostanie dla Uczestników poradnictwo socjoterapeutyczne w terminie 24-26.02.2022 r. Życzymy miłej pracy!

 

Data aktualizacji 11.02.2022

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy Grupy II rozpoczęli Wysokiej jakości szkolenia zawodowe przewidziane w zadaniu piątym. Szkolenie „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości” odbędzie się w terminie 11 – 28.02.2022 r.
Ponadto Uczestnicy Grupy III już niedługo rozpoczną pierwszą formę wsparcia, jaką jest Indywidualna Diagnoza potrzeb z IPD. Zajęcia odbędą się w terminie 18-22.02.2022 r. W najbliższym czasie uczestnicy przystąpią do kolejnych form wsparcia przewidzianych w Projekcie.

 

Data aktualizacji 24.01.2022

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że Uczestnicy Grupy II rozpoczęli kolejną formę wsparcia z zadania drugiego, jakim jest Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia grupowe będą trwały 40h dydaktycznych i będą prowadzone przez doświadczoną trenerkę, Panią Ewę Troć-Maziarz.
Ponadto Uczestnicy Grupy I rozpoczęli Wysokiej jakości szkolenia zawodowe przewidziane w zadaniu piątym. Szkolenie „Sprzedawca” odbędzie się w od 31.01. do 18.02.2022 r.
Życzymy owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 03.01.2022

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy Grupy II rozpoczęli jedną z trzech formę wsparcia z zadania drugiego, jakim jest Indywidualne Poradnictwo Specjalistyczne – poradnictwo mediatorskie.

 

Data aktualizacji 23.12.2021

Z okazji zbliżających Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Praca bez barier!”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych, a w nadchodzącym Nowym Roku samych sukcesów osobistych i zawodowych.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia dnia 24 grudnia 2021r. biuro firmy Consultor Sp. z o.o. będzie NIECZYNNE.

 

Data aktualizacji 22.12.2021

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że Grupa I w Lublinie projektu „Praca bez barier!” rozpoczęła już kolejną formę wsparcia z zadania trzeciego jaką jest Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe. Życzymy dalszej owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 18.12.2021

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Grupa II w Lublinie w ramach  projektu „Praca bez barier!" już otrzymuje wsparcie z zadania pierwszego jakim jest Indywidualną  Diagnozę  Potrzeb z IPD, mająca na celu określenie predyspozycji zawodowych, kierunku rozwoju oraz obszaru szkolenia pozwalającego uzyskać kwalifikacje zawodowe. Ponadto Grupa I w Lublinie zakończyła dwie kolejne formy wsparcia przewidziane w ramach zadania drugiego tj. Indywidualne Poradnictwo Specjalistyczne- socjoterapeutyczne oraz prawne.

 

Data aktualizacji 20.11.2021

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Grupa I w Lublinie w ramach  projektu „Praca bez barier!" rozpoczęła już jedną z trzech form wsparcia przewidzianych w zadaniu drugim - Indywidualne Poradnictwo Specjalistyczne- Poradnictwo Psychologiczne.

 

Data aktualizacji 28.10.2021

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Grupa I w Lublinie w ramach  projektu „Praca bez barier!" w dniach 15.11.2021-16.11.2021r.   otrzyma pierwszą formę  wsparcia- Indywidualną  Diagnozę  Potrzeb z IPD. W najbliższym czasie uczestnicy przystąpią do kolejnych form wsparcia przewidzianych w Projekcie.  Życzymy dalszej owocnej pracy!

Miło Nam poinformować iż, dzięki przychylności Instytucji Pośredniczącej dot. zmiany obszaru realizacji projektu  Beneficjent w najbliższym czasie rozpocznie realizację zajęć w kolejnych  2 grupach w projekcie.

 

Data aktualizacji 30.09.2021

Szanowni Państwo,
Wciąż trwają intensywne działania promocyjno- rekrutacyjne dotyczące projektu „Praca bez barier!", którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób pow. 18 r.ż. niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji oraz sylwetki kandydata. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr. 519 323 388
Dalej macie Państwo szansę wziąć udział w projekcie!

 

Data aktualizacji 30.08.2021

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że wciąż trwa rekrutacja do projektu „Praca bez barier!", którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób pow. 18 r.ż. zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji oraz sylwetki kandydata. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr. 519 323 388.
Wciąż macie Państwo szansę dołączyć!

 

Data aktualizacji 01.07.2021

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu „Praca bez barier!”. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się w zakładce DO POBRANIA i dostarczenia ich do biura projektu. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 793 125 321 lub 519 323 388.

 

Data aktualizacji 07.06.2021

Consultor Sp. z o. o. w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw zaprasza do udziału w projekcie „Praca bez barier!”.

Projekt skierowany jest do 36 osób (19 kobiet i 17 mężczyzn) w wieku powyżej 18 lat, niezatrudnionych, z niepełnosprawnościami i/lub zaburzeniami psychicznymi, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym następujących gmin: Trzydnik Duży (gmina wiejska), Piaski (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Piaski (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Wysokie (gmina wiejska), Milejów (gmina wiejska), Niemce (gmina wiejska), Strzyżewice (gmina wiejska), Lubartów (gmina wiejska), Świdnik (gmina miejska), Kraśnik (gmina miejska), Łęczna (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Mełgiew (gmina wiejska), Puławy (gmina miejska), Niedrzwica Duża (gmina wiejska), Jabłonna (gmina wiejska), Spiczyn (gmina wiejska), Kock (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Jastków (gmina wiejska), Urzędów (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Urzędów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), w tym:
•    osób o niskich kwalifikacjach,
•    osób biernych zawodowo,
•    osób bezrobotnych,
•    osób zamieszkujących na terenach wiejskich,
•    osób korzystających z PO PŻ 2014-2020 (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ),
•    osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek.

 

W ramach projektu oferujemy:

•    Indywidualną diagnozę potrzeb z IPD,
•    Indywidualne poradnictwo specjalistyczne - socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora,
•    Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe,
•    Indywidualne pośrednictwo pracy,
•    Wysokiej jakości szkolenia zawodowe, określane w oparciu o ścieżkę reintegracji i IPD,
•    Staże 3-miesięczne,
•    Wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego.

 

W ramach projektu zapewniamy również:

•    stypendium stażowe,
•    stypendium szkoleniowe,
•    zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia (z wyjątkiem staży) w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki,
•    badania lekarskie przed szkoleniem,
•    ubezpieczenie NNW na szkolenie i staż,
•    materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
•    poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie zajęć grupowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biur projektu w Lublinie:

LIDER:
Consultor Sp. z o.o.
ul. Mieszka I-go 6, 20-610 Lublin

PARTNER:
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJA NOWY STAW
ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin

Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 519 323 391 lub 793 125 321 lub 519 323 388 oraz mailowo: info@consultor.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Data aktualizacji 01.06.2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że właśnie rozpoczęliśmy realizację projektu „Praca bez barier!” .
Już wkrótce w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Natomiast w zakładce DO POBRANIA, osoby zainteresowane udziałem w projekcie, będą mogły znaleźć dokumenty rekrutacyjne. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 519 323 391 lub 793 125 321 lub 519 323 388 bądź osobiście w biurach projektu. Wypełnione dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną do biur projektu lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo